Elektrotehniški vestnik
Journal of Electrical Engineering and Computer Science
UDC 621.3:681.3
ISSN 0013-5852, 2232-3236 (online)

Navodila za avtorje

  1. Pripravite znanstveni ali strokovni prispevek v slovenskem ali angleškem jeziku in ga pošljite v obliki pdf ali Word dokumenta odgovornemu uredniku na naslov Andrej.Zemva[at]fe.uni-lj.si. Vabimo tudi študente na doktorskem študiju, da objavijo povzetek sprejete teme doktorske disertacije.
  2. Urednik bo poskrbel za recenzijo prispevka.
  3. Upoštevajte recenzentove pripombe (Avtorska korekcija - AK1) in vrnite elektronsko verzijo obeh popravljenih besedil.
  4. Popravite besedilo članka, kot predlaga lektor (AK2) in jo takoj vrnite v elektronski obliki (izvorni dokument). Kadar lektorjevemu predlogu nasprotujete, označite to na besedilu z rdečo barvo. Tako bo lahko lektor premišljeval o naših izkušnjah in predlogih k slovenskemu tehniškemu jeziku.
  5. Med pripravljanjem prispevka za tisk vas bo po potrebi kontaktiral tehnični urednik.

Oblikovanje prispevka