Elektrotehniški vestnik
Journal of Electrical Engineering and Computer Science
UDC 621.3:681.3
ISSN 0013-5852, 2232-3236 (online)

Pisarna izdajatelja / Publishing Office

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 (1) 5113000
E-mail: info.ev@ezs-zveza.si

Subscription Form

Type:

Personal:

    Zaposleni 22,00 EUR
    Študenti / upokojenci 11 EUR

Podjetja in ustanove:

   Letna naročnina 40,00 EUR

International subscription (air mail is charged additionally):

   Annual subscription 40,00 EUR (US $60.00)
Surname:   Name:
E-mail:
Company:
Address:
City and Post:
Comment: