Elektrotehniški vestnik
Journal of Electrical Engineering and Computer Science
UDC 621.3:681.3
ISSN 0013-5852, 2232-3236 (online)

Elektrotehniški vestnik

Elektrotehniški vestnik je revija, ki objavlja izvirne znanstvene prispevke s področja elektrotehnike in računalništva. Revija ima dolgoletno tradicijo, saj smo v letu 2013 praznovali 80 letnico izhajanja. Avtorji naj oddajo originalni znanstveni prispevek v slovenskem ali v angleškem jeziku oblikovan v skladu z navodili. Letno izide 5 številk s prispevki v slovenskem ali angleškem jeziku, ki med drugim obravnavajo:

Elektrotehniški vestnik je indeksiran v bazah Scopus Elsevier in METADEX.
Scopus indeks: SJR(2016): 0.221, SNIP(2016): 0.429

Uredništvo in uprava

Elektrotehniški vestnik
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
SI-1001 Ljubljana, Slovenija
http://ev.fe.uni-lj.si

Urednika

prof. dr. Andrej Žemva, dipl. inž. (glavni in odgovorni)
e-pošta: Andrej.Zemva[at]fe.uni-lj.si
tel: +386 (1) 4768 346

prof. dr. Andrej Trost, dipl. inž.
e-pošta: Andrej.Trost[at]fe.uni-lj.si
tel: +386 (1) 4768 350

Lektoriranje

Marija Vehovec (angleška besedila)
Mojca Zemljak (slovenska besedila)

Revijo izdaja Elektrotehniška zveza Slovenije.
UDC 621.3:681.3 Tisk: Somaru, Ljubljana.

Pri financiranju sodeluje Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.